ایکس فود در اصفهان

ایکس فود در اصفهان فست فود,ناهار ویژه ماه رمضان,ساندویچ,اصفهان، سه راه حکیم نظامی، بعد از دقیقی، جنب آموزشگاه حافظ، ایکس فود., ., حکیم نظامی, محتشم کاشانی, شریعتی,
ارسال کننده : سردبیر آشپزی
تاریخ ارسال : ۲۹ خرداد ۹۴
بازدید : 25 بار

ایکس فود (باز در ماه رمضان)

ایکس فود (باز در ماه رمضان) فست فود,ناهار ویژه ماه رمضان,ساندویچ,اصفهان، سه راه حکیم نظامی، بعد از دقیقی، جنب آموزشگاه حافظ، ایکس فود., حکیم نظامی, محتشم کاشانی, شریعتی,
ارسال کننده : سردبیر آشپزی
تاریخ ارسال : ۲۹ خرداد ۹۴
بازدید : 182 بار